Kata Pengantar

Puisi-puisi ini disitir dari kumpulan puisi karya Eny Winaryati yang ditulis dalam rentang waktu 2004-2011. Terangkum dalam buku kumpulan puisi:

  1. Manakala Tangan Menengadah (Berlaksa harap menjuntai rahmat) tahun 2005.
  2. Merajut Mimpi (tahun 2007).
  3. Memori yang Tercecer (tahun 2009).
  4. Tanpa Kata Ada Rasa (tahun 2010).
  5. Percikan, Goresan dan Tulisan (tahun 2011).
  6. Menggapai Hidayah (tahun 2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *